...nabídka ručně řezaných marionet...


*ke každé marionetě je přiložen manuál, k unikátní loutce pak i certifikát dokládající jedinečnost.

Marionety lze také objednat na vámi dané téma. Cena bude dohodnuta dle velikosti a náročnosti zpracování loutky.

unikáty

Tyto marionety jsou unikáty a nebudou opakovány. Ke každé marionetě je priložen certifikát, který garantuje její jedinečnost.

malé série

Tyto loutky jsou produkovány v malých seriích - jejichž design je opakován. Nejsou to unikáty, ale stále jsou vytvářeny ručně a s největším standardem.